MINECRAFT SNAPSHOT 21W08A

ZMENY V 21W08A Vylepšené veľkosti jaskýň “Canyon” a “cave carvers” teraz platia pod Y = 0 Teraz môžete nájsť praskliny vytesané do zeme “Grimstone” bol premenovaný na “Deepslate” Pridané “Deepslate” ores Spawn orečiek bol vylepšený Andezit sa už negeneruje pod Y = 0 “Tuff” sa teraz niekedy generuje pod Y Read more…